ESKA

    Laszlo Schneider

    Kata Qualifications

    Judge (Austria, 11/29/2009)

    Kumite Qualifications

    Judge (Austria, 11/29/2009)